Anna Dziarkowska - Stępniak

Anna Dziarkowska - Stępniak

Dyrektor personalny w ENERGA-Obrót

Zajmuje się zagadnieniami doboru i rozwoju pracowników, zarządzania przez cele, zarządzania zmianą, budowy i kształtowania kultury organizacyjnej, zarządzania procesami i doskonaleniem organizacji.

O mnie

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Ma za sobą blisko siedemnastoletnie doświadczenie pracy w obszarze HR, począwszy od specjalisty ds. szkoleń i rozwoju, HR Biznes Partnera, po menedżera HR. Obecnie pracuje jako dyrektor personalny w ENERGA-Obrót SA. Zajmuje się zagadnieniami doboru i rozwoju pracowników, zarządzania przez cele, zarządzania zmianą, budowy i kształtowania kultury organizacyjnej, zarządzania procesami i doskonaleniem organizacji. W swojej pracy promuje i tworzy warunki współpracy oraz HR biznes partnerstwa w organizacji. Za kluczowy element budowy przewagi konkurencyjnej i oczekiwanej kultury organizacyjnej firm uważa kompetencje przywódcze i menedżerskie. Jest propagatorką koncepcji Leadership Performance Pipeline.

Wystąpienia

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter – otrzymuj więcej informacji o kongresie
Z